ข้อมูลในบทความนี้จะพูดถึงราคาเมล็ดกาแฟดิบ 2562 หากคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับราคาเมล็ดกาแฟดิบ 2562มาสำรวจหัวข้อราคาเมล็ดกาแฟดิบ 2562ในโพสต์พาชมสวนกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ที่ อ.นายูง จ.อุดรธานี #ข่าวอุดรออนไลน์นี้.

ภาพรวมที่สมบูรณ์ที่สุดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับราคาเมล็ดกาแฟดิบ 2562ในพาชมสวนกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ที่ อ.นายูง จ.อุดรธานี #ข่าวอุดรออนไลน์

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์Nunzio’sDolceVitaคุณสามารถอัปเดตความรู้ของคุณนอกเหนือจากราคาเมล็ดกาแฟดิบ 2562ได้รับความรู้ที่มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ในหน้าNunzio’sDolceVita เราอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ ที่ถูกต้องให้คุณอย่างต่อเนื่องทุกวัน, ด้วยความปรารถนาที่จะให้บริการเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับคุณ เพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลออนไลน์ที่สมบูรณ์ที่สุด.

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับราคาเมล็ดกาแฟดิบ 2562

พาเที่ยวไร่กาแฟโรบัสต้า อ.นายูง จ.อุดรธานี #ข่าวอุดรธานีออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมสื่อสัญจรงานส่งเสริมการเกษตรที่จังหวัดอุดรธานี โครงการสร้างจิตสำนึกข้อมูลงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 “ไม้ผลทางเลือกจังหวัดอุดรธานี” โดยนำสื่อเยือนอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชมสวนผลไม้ 3 ประเภท ได้แก่ เงาะ ลองกอง และกาแฟ สำหรับไร่กาแฟ เยี่ยมชมไร่กาแฟของนางกรรณิกา หลุนทอง เนื้อที่ 2 ไร่ ที่ 49 หมู่ที่ 9 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี โดยปลูกกาแฟโรบัสต้าซึ่งโดยทั่วไปแล้ว อ.นายูง มีทั้งหมด มีเนื้อที่ 44 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 44 ไร่ และมีครัวเรือนที่ปลูกกาแฟโรบัสต้าจำนวน 8 ครัวเรือน มีเนื้อที่ปลูกรวม 139 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 9, 8 ไร่ รวม 20 ครัวเรือนปลูก ประวัติ “กาแฟนายูง” อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นอำเภอที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนและมีอากาศหนาวเย็น ในฤดูหนาวที่เหมาะกับการปลูกกาแฟอาราบิก้า การปลูกกาแฟแห่งแรกในอำเภอนายูงคือนายสุวิชา ธรรมมาตย์ ซึ่งเป็นชาวนาคนแรก ที่นำต้นกาแฟโรบัสต้าไปปลูกในเขตตำบลโนนทองมาเป็นเวลา 14 ปี และได้นำต้นกาแฟอาราบิก้า เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ขยายพื้นที่ปลูก ได้แก่ อำเภอน้ำโสม และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อำเภอสังข์ จังหวัด . อ.หนองคาย ปากชม และนาดวง จ.เลย ทั้งหมดอยู่ติดกับ อ.นายูง จ.อุดรธานี เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะนำกาแฟไปตากแห้งและสี และขายให้กับโรงงานกาแฟในประเทศต่างๆ จังหวัดเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับชาวสวนยาง ต่อมาในเดือนมกราคม 2557 นายเสนีย์ จิตตะเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในขณะนั้น กล่าวว่า อ.นายูง นอกจากจะมีศักยภาพในด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้ว ยังมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกกาแฟอาราบิก้า และกาแฟโรบัสต้าก็ดีจึงมอบหมายให้นายสุวิชาญ ชัยโกมล นายอำเภอนายูงในขณะนั้น จัดโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าและพืชผลเย็น โดยนำกลุ่มเกษตรกรมาศึกษางานปลูกกาแฟอาราบิก้า ที่บ้านมณีพฤกษ์ อำเภอทุ่งช้าง และบ้านสันเจริญ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และศึกษางานแปรรูป และสร้างแบรนด์กาแฟในเชียงใหม่ รวมถึงต้นกล้ากาแฟอาราบิก้าคาติมอร์ที่ได้รับการรับรองจากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และกาแฟโรบัสต้า ชุมพร 2 จากศูนย์วิจัยพืชสวน ชุมพร ซึ่งเป็นกาแฟคุณภาพสูงและให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ดั้งเดิมที่จะปลูกในพื้นที่อำเภอนายูงในหลายหมู่บ้าน ในขณะเดียวกัน อ.นายูงได้เล็งเห็นว่าการปลูกกาแฟเพียงอย่างเดียว เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิตให้พ่อค้าคนกลาง ในราคาที่ไม่สูงมาก และในปีที่ผ่านมามีเมล็ดกาแฟจำนวนมากในอำเภอนายูงและเขตใกล้เคียงจึงเหมาะสมที่จะตั้งโรงงานแปรรูปกาแฟ เพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี จึงได้ส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูง” พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของชุมชน ชุมชนวิสาหกิจ เกิดเป็นโรงงานแปรรูปกาแฟ ทั้งกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าในรูปของกาแฟคั่วและกาแฟคั่วในนาม “กาแฟหน้ายูง” (Nayung Coffee) เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดอุดรธานี และตอบสนองความต้องการของตลาดกาแฟที่ยังคงมีอยู่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้อีกด้วย สำหรับหน่วยงาน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจ ได้เข้าชมการปลูกและผลิตกาแฟนายูง สำหรับปีงบประมาณ 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี “โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ” เพื่อความยั่งยืนประจำปี 2562″ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ปลูกกาแฟในประเทศอื่น ๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อเฮกตาร์ และผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากการเพาะปลูกกาแฟที่ไม่เป็นมิตร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถใช้เป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าในอนาคตได้ โดย อ.นายูง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ 1.1 อบรมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 100 ราย ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ ดังนี้ 1.1.1 การปลูกทดแทนสวนเดิม และพื้นที่ใหม่ๆ เช่น การคัดเลือกพันธุ์ที่ดี การผลิตเมล็ดกาแฟด้วยวิธี capping การปรับปรุงดิน การบำรุงรักษา และการจัดการสวนกาแฟ 1.1.2 การปลูกทดแทนการปลูกกาแฟที่เสื่อมโทรม เช่น การฟื้นฟูต้นกาแฟ การเปลี่ยนพันธุ์ที่ดีในต้นกาแฟดั้งเดิมโดยวิธีรูต การปรับปรุงดิน การบำรุงรักษาและการจัดการสวนกาแฟ 1.1.3 การปรับปรุงคุณภาพกาแฟ เช่น การบำรุงรักษาและการจัดการสวนกาแฟ ศาสตร์ผสมผสานการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบบูรณาการ (การผลิตกาแฟกะลามะพร้าว การผลิตกาแฟ บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา) 1.2 จัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบนพื้นที่ 2 ไร่ โดยสนับสนุนการใช้ปุ๋ยเดี่ยว ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักจาก เปลือกกาแฟ ตัดวัสดุปลูกกาแฟ เป็นต้น 2. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ การแปรรูปกาแฟ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟ 2.1 จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 100 ราย เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกาแฟกะลามะพร้าว / สารกาแฟคุณภาพ คัดเกรดเมล็ดกาแฟเพิ่มมูลค่าสินค้ารวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ /// #กาแฟหน้ายูง #กาแฟหน้ายูง #สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี #กรมส่งเสริมการเกษตร #สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง #ข่าวอุดรออนไลน์

READ MORE  Maeban : เค้กกาแฟ | เมนูเบเกอรี่ยอดนิยม ทำง่าย ๆ เสิร์ฟคู่กับเครื่องดื่ม อร่อย เข้ากันสุด ๆ | ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเบ เก อ รี่ ร้าน กาแฟที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องบางส่วนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับราคาเมล็ดกาแฟดิบ 2562

พาชมสวนกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ที่ อ.นายูง จ.อุดรธานี #ข่าวอุดรออนไลน์
พาชมสวนกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ที่ อ.นายูง จ.อุดรธานี #ข่าวอุดรออนไลน์

นอกจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้ พาชมสวนกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ที่ อ.นายูง จ.อุดรธานี #ข่าวอุดรออนไลน์ คุณสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมด้านล่าง

คลิกที่นี่

คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับราคาเมล็ดกาแฟดิบ 2562

#พาชมสวนกาแฟสายพนธโรบสตา #ท #อนายง #จอดรธาน #ขาวอดรออนไลน.

READ MORE  ป้ายหน้าร้านกาแฟ : เขียนป้าย | ข้อมูลกระดาน เมนู กาแฟที่ละเอียดที่สุดทั้งหมด
[vid_tags].

พาชมสวนกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ที่ อ.นายูง จ.อุดรธานี #ข่าวอุดรออนไลน์.

ราคาเมล็ดกาแฟดิบ 2562.

หวังว่าข้อมูลบางส่วนที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการอ่านราคาเมล็ดกาแฟดิบ 2562ข้อมูลของเรา

6 thoughts on “พาชมสวนกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ที่ อ.นายูง จ.อุดรธานี #ข่าวอุดรออนไลน์ | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับราคาเมล็ดกาแฟดิบ 2562ล่าสุด

  1. อภิชาติ จงย่อกลาง says:

    ผมอยู่อ.เมือง มีสาขาแถวไหนที่จะเอากาแฟไปขายไม่คับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *